Az elvarázsolt jelek

Az adat valamilyen jelrendszerben ábrázolt jelek sorozata.
Az adatnak van jelentése, ha számunkra értelmezhetetlen vagy hamis információt tartalmaz, akkor is adatnak tekintjük.A legegyszerűbbek azok a jelrendszerek, amelyekben két elemi jel van.(1, 0) Ebben az esetben bináris jelrendszerről beszélünk

Ilyen bináris jelrendszer a kettes jelrendszer. A számítógépen és még nagyon sok elektronikus eszközben, a kettes számrendszert használják. Bináris számok gyors átváltására használd a számológépet! A felső sorban a gombokkal tudod aktivizálni, hogy melyik számrendszerben szeretnél dolgozni.

A felső sor az alsó percet, az alsó a percet mutatja. 11011 (8+0+2+1=11) Azaz 11 óra. Ugyanilyen módszerrel olvasd le a percet!
A felső sor az alsó percet, az alsó a percet mutatja.
11011 (8+0+2+1=11) Azaz 11 óra. Ugyanilyen módszerrel olvasd le a percet!
Bináris számok gyors átváltására használd a számológépet! a felső sorban a gombokkal tudod aktivizálni, hogy melyik számrendszereben szeretnél dolgozni.
Bináris számok gyors átváltására használd a számológépet! a felső sorban a gombokkal tudod aktivizálni, hogy melyik számrendszereben szeretnél dolgozni.

 

ASCII-kód

A számítógépekben a karakterek kódolására az ASCII- kódrendszert használjuk. (American Standard Code for Information Interchange)

Az ASCII-kód egy bájtot használ fel a karakterek kódolására. egy bájton 256 féle jel tárolható. az angol ABC csak 26 betűt tartalmaz. a többi kód , írásjeleket, számjegyeket, vezérlő és egyéb karaktereket jelent. Az ASCII- kódot az egyes országokban úgy módosították, hogy a 128-nál nagyobb kódok az adott ország ABC-ben előforduló ékezetes karaktereknek feleljen meg. Sajnos a magyar hosszú ű és ő nem fér bele a szabványos módosításokba. Ezt a problémát csak az Unicode-kódrendszer oldotta meg.

ASCII

Unicode

Vannak olyan országok, melynek nyelvkészletét 8 biten nem lehet kódolni. Gondolj csak a kínai, japán, orosz nyelvekre! Ezen a problémán segít az Unicode-kódrendszer. Ebben 16 biten 65536 karakter kódolható.

Számrendszerekről

Az emberiség története során már sokféle számrendszer előfordult. A régi babiloniak például a hatvanas és a tizenkettes számrendszert használták. Innen származik az időmérés és a szögmérésben a mai napig használt 60-as váltószám és a nap 24 órája.

A tucat szó, amely 12-t jelent, szintén a tizenkettes számrendszer használatára utal. A számítástechnikában is alkalmaznak többféle többféle számrendszert: kettes, nyolcas, tízes és tizenhatos.

Egy szerelmeslevél binárisan kódolva:
“01000001 01111010 001000000 01110110 01100001 01100111 01111001 00100000 01101110 01100101 01101011 01100101 01101101 00101100 00100000 01101101 01101001 01101110 01110100 00100000 01110100 01100101 01110011 01110100 01101110 01100101 01101011 00100000 01100001 00100000 01101011 01100101 01101110 01111001 11101001 01110010 00001101 00001010 01110011 001000000 01110100 01100001 01110110 01100001 01110011 01111010 01101001 00100000 01111010 11100001 01110000 01101111 01110010 00100000 01100110 01110101 01110011 01111010 01100101 01110010 01100101 00100000 01100001 00100000 01100110 11110110 01101100 01100100 01101110 01100101 01101011.”

Bináris fordító

Vers (William Shakespeare: 75. szonett)