Algoritmusok

Az algoritmus egy feladat megoldásának lépésekben történő,egyértelmű és teljes leírása. Algoritmus Amikor egy feladatot egy számítógéppel kell megoldani, pontosan meg kell tervezni a megoldásának lépéseit. Ehhez valamilyen algoritmusleíró eszközt kell használni. A programozók körében egyik gyakori leíróeszköz a folyamatábra.

Iteráció, ismétlés, ciklus: valamely tevékenység ismételt végrehajtása

Az algoritmusok három szerkezeti elemből építhetők fel: szekvencia, iteráció, szelekció.

Szekvencia: az egymás után végrehajtandó tevékenységek sorozata.

Szelekció, választás, elágazás: a lépések, tevékenységek közötti választás.