Algoritmusok

Algoritmusok:

Az algoritmusok egy feladat megoldásának lépésekben történő, egyértelmű és teljes leírás. Az algoritmus segít a tanulásban, a mindennapi tevékenységeimben. Amikor egy feladatot számítógéppel akarsz megoldani, pontosan meg kell tervezned megoldásának lépéseit. Ehhez valamilyen algoritmus leíró eszközt használunk. Tavaly már megismerkedtél a rajzos és szöveges leírással. A programozók körében az egyik gyakori leíróeszköz a folyamatábra.

Az algoritmusok három szerkezeti elemből építhetők fel:

algoritmus_elemek

Szekvencia:

az egymás után végrehajtandó tevékenységek sorozata.

szekvencia a Logo nyelven: E 100 J 90 TF E 100 B 90

Iteráció, ismétlés, ciklus:

valamely tevékenység sorozata, ismételt végrehajtása.

iteráció, ciklus a Logo nyelven: ISM 4[E 100 J 90]

Szelekció, választás, elágazás:

a lépések, tevékenységek közötti választás

szelekció Logo nyelven HA :hossz>200 [STOP]