7.c lányok kategória bejegyzései

Rosszindulatú szoftverek

Az emberek munkáját segítő sok hasznos program mellett előfordulhatnak rosszindulatúak is. Ezeket a programokat szintén programozók írják.

 Kártékony programok

Trójai- és kémprogramok

A trójai elnevezés azt jelenti, hogy ezek a szoftverek nem egészen azok, aminek látszanak. Rendszerint ingyenesen letölthető, jóindulatú segédprogramoknak álcázzák magukat.

A kémprogramok célja nem a rombolás, hanem a személyes, titkos adatok megszerzése. A megszerzett adatokat rögzíthetik és elküldhetik egy rosszindulatú felhasználónak vagy egy reklámcégnek. A reklámcégek így megtudják, hogy milyen oldalakat látogatunk, mi az érdeklődési körünk, majd kéretlen reklámlevelek özönét zúdíthatják a postaládánkba.

Férgek

A férgek számítógép-hálózatokon keresztül terjednek. Betöltődnek a fertőzött gép memóriájába, kikeresik onnan a hálózathoz tartozó gépek elérhetőségeit, majd több példányban továbbküldik magukat azokra.

 

Vírusok

Olyan programok, amelyek úgy fertőzik meg a megtámadott programokat, hogy abba saját módosított változatukat illesztik be.

 

A vírusok jellemzői

 •            Kisméretűek
 •            Sokszorosítják magukat
 •            Rejtőzködnek
 •            Céljuk a károkozás (például adatokat semmisítenek meg)
 •           Általában késleltetve fejtik ki a hatásukat (egy adott jelre várva)mobil-virus (1)

Lépésről lépésre, algoritmusok

Az algoritmus egy feladat megoldásának lépésekben történő, egyértelmű és teljes leírása. Az algoritmus segít a tanulásban, a mindennapi tevékenységeidben. Amikor egy feladatot számítógéppel akarsz megoldani, pontosan meg kell tervezned megoldásának lépéseit. Ehhez valamilyen algoritmus leíró eszközt használunk.

Tavaly már megismerkedtél a rajzos és szöveges leírással. A programozók körében az egyik gyakori leíróeszköz a folyamatábra.

Az algoritmusok három szerkezeti elemből építhetők fel:

 • Iteráció: ismétlés, ciklus: valamely tevékenység sorozat, ismételt végrehajtása.
 • Szekvencia: az egymás után végrehajtandó tevékenységek sorozata.
 • Szelekció: választás, elágazás: a lépések, tevékenységek közötti választás.

Jelek-elvarázsolt jelek

„Ha meg akarod érteni a világot, meg kell értened a jelek világát!”

A jel érzékszerveinkkel felfogható, vagy technikai eszközeinkkel detektálható jelenség. Az információt is jelek hordozzák. A jeleket csak akkor értjük meg, ha ismerjük azok jelentését.

A jeleket csoportosíthatjuk az érzékelés szempontjából.

Vizuális (látható) jelek

 • képszerű : fotó, rajz, festmény
 • stilizált : térkép, tervrajz, piktogram
 • szimbolikus : ékírás, karakterek
 • tárgyak : szobor
 • virtuális tárgyak : hologram, virtuális valóság

Audiojelek

Az információközlés szempontjából kiemelt jelentőségű a beszéd.

Bizonyos személyeknél, például gyengénlátóknál nagyon fontos szerepet kapnak.

A jeleket csoportosíthatjuk technikai szempontból:

Analógjelek

Folytonosan változó, illetve változtatható fizikai mennyiségeket ábrázolnak. Az analóg jel által szállított információ fizikai mennyiség, ilyen például a hang, a fény, a hőmérséklet. Ennek értelmezéséhez a jel valamilyen jelátalakítón megy keresztül. Az analóg jelfeldolgozásnak a legnagyobb hátránya a zaj. Amikor az analóg módon rögzített információt lemásolják, vagy nagy távolságra továbbítják, akkor az jelentős mértékben torzul.

Digitális jelek

Változó mennyiségeket diszkrét módon, számjegyekkel ábrázolnak. Ezek a jelek nemcsak karaktert jelölhetnek, hanem például színt is. A „digitális” szót leggyakrabban a számítástechnika és az elektronika területén használják. A digitális rendszerek leginkább bináris számokat használnak a feldolgozáshoz, tároláshoz.

Jelátalakítás

Óriási jelentőségű, hogy az analóg jelek átalakíthatók digitális jellé, és nagy pontossággal vissza is állíthatók analóg jellé.

Elvarázsolt jelek

Az adat valamilyen jelrendszerben ábrázolt jelek sorozata. Az adatnak van jelentése, ha számunkra értelmezhetetlen vagy hamis információt tartalmaz, akkor is annak tekintjük.

A legegyszerűbbek azok a jelrendszerek,amelyekben két elemi jel van. Ebben az esetben bináris jelrendszerről beszélünk.

Az operációs rendszer segédprogramjai

A számítógéppel végzett munkánk során sok fájlokat hozunk létre. A fájlokkal és a mappákkal különböző műveleteket hozhatunk létre. A leggyakoribb a megnyitás, másolás,az áthelyezés,az átnevezés és a törlés.

Ezeket az operációs rendszer segédprogramok hoztak létre. Mappa és fájlkezelő segédprogramokat is telepíthetünk a gépünkre. Ezek közül is a Total Commander, Free Commander.

Ezek a programok két részre osztott ablakban dolgoznak. Ezeket a részeket paneleknek is szoktuk nevezni. A mappákba való belépés egyszerűen az adott sorban az Enter billentyű lenyomásával történik.

Először ki kell választani azt a meghajtót, amin létre akarjuk hozni a mappát. A megfelelő menüpont vagy funkcióbillentyű lenyomásával hozhatjuk elő. A mappák tartalmát többféleképpen is megjeleníthetjük. A másolás, áthelyezés, átnevezés, és törlés művelethez a fájlokat és mappákat ki kell jelölni. Kijelölés után a menüből vagy a megfelelő funkcióbillentyű lenyomásával a kívánt művelet végrehajtható. A segédprogramok megkönnyítik az operációs rendszer kezelését. Legelterjedtebbek a kétpaneles fájlkezelő programok.

Mit tud a teknőc?

A poz! parancs abszolút parancs, azaz a korábbi helyzetétől függetlenül mozdul el a teknőc a megadott pozícióba. Az xpoz! csak az x koordinátát módosítja, a másik koordináta változatlan marad. Az ypoz! esetében csak az y koordináta módosul.

Az előre illetve hátra parancsok viszonylagosak (relatívak), mert az aktuális helyzetéhez képest mozdul el a teknőc a megadott mértékben. Ugyanezt tapasztalod a jobbra, balra parancsok használata esetén is.

Gyakran előfordul, hogy az egyes utasításokat ismételjük. Ehhez használjuk a ciklust, ismétlő szerkezetet. Logo nyelven az ismétlés formája a következőképpen néz ki: ismétlés hányszor [mit]

A pontos pozíció és irány beállítási lehetőségeik:

Használd a poz! [100 50] parancsot az abszolút pozíció beállításához. Az xpoz! -200, az x koordinátát állítja be. Az ypoz! 50 parancs az y koordináta helyét adja meg.

Az irány! 90 parancsot az irány beállítására használjuk.

A haza paranccsal a teknőcöt a kezdeti helyére mozgathatod.

koorendszer

 

 

A számítógép alkalmazási területei

A számítógépterem rendjét minden iskolában külön szabályozzák, igazodva a helyi sajátosságokhoz.

 • A számítógép–használat szabályai az iskolákba:
 • A hátlapot, a vezetékeket ne piszkáld!
 • Ha rendellenességeket észlelsz, szólj a tanárodnak!
 • A gépet feleslegesen ki- bekapcsolgatni TILOS!
 • Munkáidat csak a megadott helyre mentheted el!
 • Az asztalt és az eszközöket rendben hagyd magad után!
 • TILOS bármilyen beállítást megváltoztatni!
 • A teremben enni, inni TILOS!

Hálózatok:

A hálózatok azért jöttek létre, hogy a számítógépek tudjanak egymással kommunikálni. A hálózaton a különböző felhasználók különböző jogokat kapnak. Az internet egy világméretű hálózat, amely világméretű adatforgalmat tesz lehetővé. A számítógépet az élet minden területén alkalmazzák. Intelligens eszközök: az emberi gondolkodást utánzó elektronikai eszközök. Pl.: robotok, autókban használt GPS-rendszer, tűzjelzők, stb.

Rekurzív görbék, indák

Az önmagát meghívó eljárást rekurzív eljárásnak nevezzük. Ez végtelen ciklushoz vezet, amiből a mindent megállít gombbal tudsz kilépni.

mindentmegallit

Kössük feltételhez a program leállítását!
Mikor álljon meg a program futása? Például akkor, amikor a rajz eléri az ablak felső szélét, vagy az oldalhossz eléri a 200 egységet.

ha :oldal = 200[stop]

Feltételtől függően kétféle lehetőség közül választhat a teknőc. Ha a feltétel igaz, akkor megáll a teknőc a Stop utasítás hatására, és a következő sort már nem hajtja végre. Ha a feltétel nem igaz, akkor a következő soron folytatódik az eljárás végrehajtása.

csiga_eljaras

csiga_10_90

ha :oldal > 200[stop]

Ebben az esetben, ha a teknőc túllépi a 200 egységet, befejezi a rajzot.

Látványos alakzatot kapsz, ha a szabályos sokszögekre jellemző szöget csak egy kicsit rontod el.

inda_eljaras

inda_5_0_7

Az eljárásokat letöltheted innen!

Az önmagát hívó teknőc

 

Az önmagát meghívó eljárást rekurzív eljárásnak nevezzük.

A rekurzív eljárás algoritmusa:

 • Eljárás eljárásnév
 • Utasítások
 • Eljárásnév

 

A paraméteres rekurzív eljárás algoritmusa:

 • Eljárás eljárásnév :paraméter
 • Utasítások
 • Eljárásnév: paraméter
 • Eljárás négyzet
 • e 100 j 90 várj 100
 • Négyzet
 • Vége

Sokszög készítése rekurzívan

 

A paraméteres rekurzív eljárás algoritmusa:

Eljárás eljárásnév : paraméter

Utasítások

Eljárásnév

A várj 100 utasítással lassítjuk a teknőc mozgását.

Perpetuum mobile: vagyis az örök mozgó, olyan gép, amely soha nem áll meg. Kicsit másképp: olyan gép, amely annyi energiát termel, mint amennyit felhasznál a saját működéséhez.

Programozzunk

A programozásnál nagyon fontos, hogy meg kell tervezni a munkát. A tervkészítéshez használd valamelyik leíró módszert!

Tervkészítés

1. részekre bontás

2. részek megrajzolása, eljárások írása:

 • Többféle módon készíthetünk eljárásokat az Imagine Logoban. Ezt szervezheted a Logo program Intézőjében is.

3. beépíthető, felhasználható eljárások:

 • Van-e olyan eljárás, amit már megírtál, és azt felhasználhatod? A négyzet-, háromszög- eljárást már korábban elkészítettük. Másold át azokat a projektedbe! Ezt a következőképpen teheted meg: A szerkesztés menü másol, parancsot válaszd! Ha szükséges, változtasd meg az átmásolt eljárásokban használt oldalméreteket!

A feladatot bontsd részekre! Majd a részeket további kisebb részekre egész addig, amíg olyan kis részekhez nem érsz, amit már meg tudsz oldani. Ezekből az elemi részekből építed fel a programot. Ezt a programozási technikát építkezésnek nevezzük.